Zprávy

Členská základna 2019

datum: 7. leden 2019, 14:10

Členská základna našeho autoklubu má 16 členů s věkovým průměrem 63 let a většina se  sešla v pátek 28.12. k posezení  a zhodnocení úspěchů i neúspěchů a ukončení roku 2018.

Chtěl bych poděkovat za odvedenou práci  a s přáním zdraví a chuti do práce v letošním roce 2019

 

                                                                                  jednatel

Výroční členská schůze

datum: 26. listopad 2018, 9:45

V sobotu 8.12.2018  se koná od 9.00 hodin výroční členská schůze. Pro zájemce o členství povinná - výběr členských poplatků.

Výborová schůze

datum: 26. listopad 2018, 9:40

V úterý 27.11.2018 v 18.00 hodin pravidelná výborová schůze.

Účast nutná.

Brigáda

datum: 18. říjen 2018, 20:15

Děkuji skalním jedincům za dnešní účast na brigádě.

jednatel

Beseda 9.11.2018

datum: 18. říjen 2018, 19:59

Zveme na již sedmé setkání s ing. Krajňákem při besedě o provozu, bezpečnosti a novinkách v silničním provozu. V pátek 9.11.2018 od 17.00 hodin v klubovně autoklubu. Občerstvení zajištěno.

Tentokrát se máte opravdu na co těšit!

Zveme veřejnost a místní  podnikatele.

jednatel

Výborová schůze

datum: 24. září 2018, 18:44

Pravidelná výborová schůze 30.října 2018 od 18.00 hod.

Prosím o účast. Máme mnoho věcí k řešení.

Děkuji

jednatel

Zájezd do Bystřice nad Pernštejnem

datum: 22. červenec 2018, 19:28

Zájezd je zrušen.

Na náhradním zájezdu se domluvíme na příští veřejné výborové schůzi.

Mimořádná výborová schůze

datum: 22. červenec 2018, 19:03

Na 21.srpna 2018 svolávám mimořádnou výborovou schůzi./od 18.00 hod/

Příprava pohádkového lesa

Na účast se těší jednatel.

Výborová schůze

datum: 25. červen 2018, 12:57

V úterý 26.6.2018 od 18.00 hod výborová schůze.

Plán pohádkového lesa, zájezdu, brigád a dalších akcí.

Poslední schůze před prazdninama

Výborová schůze

datum: 25. květen 2018, 17:34

V úterý 29.5.2018 se sejdeme hodinu před schůzí na brigádě. Tedy v 17.00 hodin.

Také nás čeká příprava dětského dne.

Akce autoklubu na rok 2018

datum: 12. duben 2018, 20:22

Autoklub ve spolupráci s OÚ Dobronín a komunitní školou je opět vidět.

Dobronínští  členové autoklubu a to převážně důchodci,  odvádí velký kus práce. Tak jak bylo zvykem. A celoroční plán práce je opět nabitý.

 

17.3.2018 - Velikonoční dílničky

27.4.2018 - Rej čarodějnic /dopoledne/

27.4.2018 - Májové posezení s hosty/navečer/

31.5.2018 - Dětský den

25.8.2018 - Pohádkový les

Září 2018 - zájezd / termín upřesníme/

14.10.2018 Barevný podzim - drakiáda

Listopad 2018 - beseda s ing. Michalem Krajňákem /termín upřesníme/

30.11 - 1.12.2018 Vánoční dílničky

15.12.2018 - Výroční členská schůze

Výborová schůze

datum: 26. únor 2018, 13:32

24.4.2018 - poslední úterý v měsíci, proto připomínám  výborovou schůzi POZOR  od 18.hodin.

Prosím o účast - budeme plánovat brigády a práci.

jednatel

Zahajovací schůze nového výboru

datum: 18. prosinec 2017, 19:03

Na úterý 2.1.2018 svolávám první schůzi nového výboru. Dle možností je účast nutná. Od 17.oo hodin v naší klubovně!

Pravidelné / veřejné/  výborové schůze budou každé poslední úterý v měsíci od 17.oo hodin.

jednatel

Nový výbor zvolen jednohlasně

datum: 18. prosinec 2017, 19:00

V neděli 17.12.2017 proběhla členská volební schůze.

Navržený výbor na období 2018 - 2019  byl zvolen jednohlasně a to: předseda O.Pípa, místopředseda I.Sehnal, jednatel M.Skořepa, předs.revizní komise: M.Med, členové V.Lichtenberg, M.Buryšková, J.Strašil, předs. kontrolní komise: B.Buryška, členové J.Lichtenbergová,M.Jakoubek, správce klubovny: M.Sedláčková, správce dílny: R.Sehnal,správce areálu: L.Gazda. Pokladníka zajistí výbor.

V celkem poklidné atmosféře se do funkce po dvouleté přestávce vrátili téměř všichni bývalí členové výboru.

Přeji novému výboru hodně síly a nových nápadů při práci v  autoklubu a všem členům i občanům Dobronína klidné prožití vánočního času a klidný vstup do roku 2018.

jednatel Milan Skořepa

 

Členská schůze s volbou výboru

datum: 13. listopad 2017, 20:43

V neděli 17.12.2017 zveme od 9.00 hodin na členskou schůzi spojenou s volbou nového výboru na období 2018 - 2019.

Zároveň budou vybírány příspěvky a potvrzeno členství v autoklubu Dobronín na rok 2018

 

datum: 13. listopad 2017, 20:25

Veřejná předvolební schůze

Pozvánka pro všechny členy autoklubu Dobronín na 11.12.2017 od 18.00 hodin.

Hlavní náplní schůze bude návrh sestavení nového výboru na období 2018 - 2019.

Pokud Vám není další působení autoklubu lhostejno, přijďte se zapojit do návrhů a debaty.

Beseda s ing Krajňákem

datum: 6. říjen 2017, 8:03

V pátek 13.10.2017 pořádáme v 17.00 hodin další besedu s ing Michalem Krajňákem.

Zveme do klubovny autoklubu i nečleny

Zájezd se vydařil

datum: 6. říjen 2017, 8:03

I díky počasí se nám opět zájezd vydařil a 25 účastníků bylo spokojeno

ZÁJEZD i pro nečleny

datum: 29. srpen 2017, 21:10

V září - 23.9.2017 pojedeme na zájezd, který byl členskou schůzí odsouhlasen.

Pojedeme do Nové Bystřice - muzeum amerických předválečných automobilů, poté do muzea motocyklů Petra Hošťálka a ještě při cestě něco vymyslíme.

Odjezd v sobotu 23.září 2017 tradičně od komína skláren v Dobroníně  7.30 hodin.

Návrat neplánovaný / cca 20. hodin/.

ZÁVAZNÁ REZERVACE pro členy - člen + rodinný příslušník zdarma  je do 15.9.2017 na mobil  : 604 243 629  milanskorepa55@seznam.cz    nebo 704 478 802   m.cirtek@centrum.cz.

PRO ZÁJEMCE -  NEČLENY - nabídka pro doplnění nečleny autoklubu za symbolických Kč 100,-

Pohádkový les se vydařil

datum: 29. srpen 2017, 20:56

Díky počasí jsme všichni - na stanovištích i v bufetu - potili krev.

Ale úsměvy a štěstí dětí bylo poděkováním za odvedenou práci.

Návštěva 380 dětí  s doprovodem / asi 1000 lidí/ byla téměř nad síly pořadatelů. Ale zvládli jsme to.

Pohádkový les

datum: 24. srpen 2017, 21:43

V sobotu 26. srpna zveme na tradiční Pohádkový les v Dobroníně.

Fotbalové hřiště od 13.00 hodin. Občerstvení zajištěno

 

Velký úklid klubovny

datum: 6. červen 2017, 8:32

Poděkování paní Sedláčkové a Buryškové za provedený velký úklid klubovny včetně oken.

Příprava klubovny na sezonu jim zabrala tři hodiny práce. Děkujeme!!

                                                                                jednatel

Dětský den

datum: 6. červen 2017, 8:26

I díky počasí se dětský den opět vydařil.

Poděkování patří pořadatelům - paní Sedláčkové, Buryškové a kolegům Sehnalovi, Pípovi, Smejkalovi, Lichtenbergovi, Skořepovi a Buryškovi.

S veterány na výstavu přijeli p.Húbner, Čírtek a Marek - díky.

Velký úspěch měli opět policejní psovodi, dopravní policie a místní SDH.

Jako vždy p.Šmíd a p.Pípa - také velký dík.

Poděkování jsme všichni obdrželi od starosty I.Sehnala, který si našel chvilku a přišel mezi nás.

                                                                                  jednatel

Dětský den již 2.6.2017

datum: 25. květen 2017, 8:45

Vrcholí příprava na tradiční dětský den, který připravujeme spolu s SDH Dobronín, obcí Dobronín a policií ČR.

Plánujeme na 2.6.2017 a doufáme, že nám vyjde počasí a akce se uskuteční.

Zveme členy, majitele veteránů, na představení svych skvostů při této příležitosti.

Sejdeme se na návesním hřišti v 8.00 hodin

Brigáda

datum: 6. květen 2017, 8:59

V pátek 5.5.2017 proběhla vyhlášená brigáda.

Správce areálu nedůchodce a ostatní místní důchodci uklidili vstup a chodník, dvůr a zpracovali a uskladnili spadlou vrbu a byla posekaná tráva.

A opět pouze místní členové!

Na brigádu  a opékání buřtů přišlo  skalních 15 členů - stejných, jako každý rok. Počasí nám přálo a tak se budeme těšit na příští setkání.

Zrušení akce pro děti a brigády

datum: 27. duben 2017, 8:29

Z důvodu nepřízně počasí rušíme v pátek 28.4.2017 rej čarodějnic a brigádu a posezení u ohně přesouváme na pátek 5.5.2017 od 17.00 hodin.

Beseda s ing. Michalem Krajňákem

datum: 28. září 2016, 14:50

Plánovaná beseda s ing. Michalem Krajňákem bude v pátek 11.11.2016 od 17. hodin v klubovně autoklubu. Zveme i nečleny autoklubu.

 

 

 

 

Pomoc při Pohádkovém lese 2016

datum: 29. srpen 2016, 21:42

Opět osm členů našeho autoklubu - paní Sedláčková, Skořepa, manželé Lichtenbergovi a Buryškovi a pan Sehnal a Pípa.

Torzo autoklubu, které zastupuje na každé akci.

Poděkování za ukázku svých veteránú patří také předsedovi Petrovi a panu Strašilovi.

Společenské akce, které probíhají několikrát v roce a ve stále stejném obsazení!!!

Je k zamyšlení, proč máme tak velkou základnu???

Je zajímavé, že některé složky, které mají podstatně méně členů, jsou zastoupeny ve stejném počtu.

Připravme se na členskou schůzi a přemýšlejme!!!

jednatel

 

Opět tráva

datum: 29. srpen 2016, 21:05

Sečení trávy zůstalo na správci Lubošovi Gazdovi. Lubo dík!!!

Vzít funkci v našem autoklubu začíná být velmi rizikové. Neseženeš - udělej sám.

Chtěl bych opět apelovat na členy. Je opravdu nutné změnit přístup k členství a asi bude členská schůze opět pro kardiaky náročná.

jednatel

Tráva

datum: 1. srpen 2016, 8:54

Opět připomínka členům k nutnosti sekání trávy.

Je sice pravda, že většina má povinné čtyři brigádnické hodiny odpracovány, ale je vidět, že budeme muset/ i z těchto důvodů/ uvažovat o zvýšení počtu brigádnických hodin.

Je smutné, že přerostlou trávu dělali jedni z nejstarších členů.

Dík patří panu Pípovi, paní Sedláčkové a manželům Buryškovým, kteří se opravdu nadřeli.

jednatel

Zájezd

datum: 1. srpen 2016, 8:48

24.září pojedeme na zájezd do veteránarény Olomouc a leteckého muzea Vyškov.

Uzávěrka závazných přihlášek byla do konce měsíce ČERVENCE.

Připomínka k možnosti se tento týden ještě přihlásit,  poté doplníme zájemce-nečleny.

jednatel

Plánované akce

datum: 19. květen 2016, 10:26

27.května - dětský den

4.června - dobronínský kosočtverec

20.srpna - jízda nepravidelnosti

27.srpen - pohádkový les,

18.září - sběratelská burza

24.září - zájezd pro členy a rodinné příslušníky

říjen  - beseda s ing Michalem Krajňákem

Automotoburza

datum: 11. květen 2016, 12:03

V neděli 15.5.2016  proběhne automotoburza s prodejem věcí ostatních.

Zveme do areálu autoklubu od 8.00 hodin. Vstup ZDARMA!

BRIGÁDA

datum: 11. květen 2016, 11:55

V pátek 13.5.2016 od 16.hodin brigáda.

Sečení přerostlé trávy !!!!,  příprava a úklid na nedělní burzu.

Plán akcí na rok 2016

datum: 3. březen 2016, 9:23

12.března - velikonoční dílničky

29.dubna - rej čarodějnic

7.května - testace

15.května - sběratelská burza

27.května - dětský den

4.června - dobronínský kosočtverec

20.srpna - jízda nepravidelnosti

27.srpen - pohádkový les,

18.září - sběratelská burza

24.září - zájezd pro členy a rodinné příslušníky

říjen - beseda s ing. Michalem Krajňákem

Akce pořádané spolu s  komunitní školou

12.března 2016 od 9.hodin velikonoční dílničky v sále KD Dobronín

27.srpena 2016 pohádkový les,

prosinec 2016 - vánoční dílničky, termín upřesníme

Volební výroční členská schůze

datum: 14. prosinec 2015, 13:05

V sobotu 12.12.2015 proběhla volební výroční členská schůze.

Z funkce předsedy odstoupil pan Sehnal Ivan a z funkce pokladníka pan  Smejkal Ivan. Oběma děkuji za dlouholetý spolehlivý výkon funkce a věřím, že s jejich aktivitou při pořádání akcí můžeme i nadalé počítat.

Třicet přítomných volilo takto:

předseda: Kunst Petr zvolen 29 hlasy bez protikandidáta

místopředseda: Pípa Otakar zvolen 28 hlasy bez protikandidáta

jednatel: Skořepa Milan zvolen 19 hlasy protikandidát Marek Eduard -tím pádem již nevolen

pokladník: Buček Pavel zvolen 29 hlasy bez protikandidáta

správce areálu: Gazda Lubomír zvolen 29 hlasy

správce klubovny: Sedláčková Marta a Lichtenbegová Jana zvoleny 29 hlasy

správce dílny: Sehnal Radomil zvolen 29 hlasy

předseda revizní komise: Baťa Oldřich zvolen 29 hlasy

člen:Čírtek Miroslav zvolen 29 hlasy

člen: Lichtenberg Václav zvolen 16 hlasy

nezvolen Vašák Jaroslav

                                                         jednatel Skořepa Milan

Beseda s ing.Michalem Krajňákem

datum: 14. říjen 2015, 12:37

V pátek 6.11.2015 pořádáme pravidelné setkání s odborníkem a soudním znalcem na dopravu ing Michalem Krajňákem. Na volnou formou vedenou besedu zveme širokou veřejnost od 18.00 hodin do klubovny autoklubu.

Zájezd je již minulostí

datum: 9. září 2015, 18:42

Po loňské spokojenosti účastníků zájezdu  do NTM v Praze jsem po dohodě s výborem autoklubu připravil zájezd do Retroautomuzea ve Strnadicích, otevřeného  od jara letošního roku. Tudíž ještě ne moc známého. O to více však vzbudilo velkou pozornost více než 100 vystavených exponátů a další velké množství  vozů  čekajících na restaurování .  Zvlášťe, když se vše nachází  na malém prostoru, nenáročné na velkou fyzickou kondici.

Poté jsme se přesunuli do vojenského muzea v Lešanech, což byl hlavní cíl našeho zájezdu. Tady jsme však  díky velkému areálu  své fyzické předpoklady museli uplatnit. A ani neodhadli čas tří hodin prohlídky. Lešany by si zasloužily na poklidnou prohlídku celé expozice čas delší.

Díky tomu, že jsme se pohybovali v okolí Benešova, nám bylo časově umožněno ještě navštívit muzeum JAWA na Konopišti. Zde se část účastníků , většinou s dětmi,  rozhodla pro nezapomenutelnou cestu vláčkem nahoru na zámek  Konopiště.  Ostatní si šli prohlédnout nádhernou výstavu motocyklů Jawa.

Následovala zasloužená chutná večeře domluvená v Benešově v restauraci U Kovářů .

I když s malým  technickým problémem na autobusu nás bezpečně dovezl  řidič a  kamarád - Toník Půža z Polné.

Pokud nám možnosti dovolí, tak bychom chtěli i příští rok nějaký zájezd uskutečnit a věřím ve větší zájem účastníků.

                                                                      jednatel autoklubu

Poděkování za dnešní brigádu

datum: 14. srpen 2015, 21:20

Nevím, zda je nutné poděkovat za povinnou brigádu na areálu, ale každopádně děkuji alespoň malé části členů, kteří se této POVINNÉ brigády dnes zůčastnili.

Ostatní neomluvení nezůčastnění členové budou na výroční členské schůzi seznámeni s důsledky jejich /povinné / neučasti!!! Neplnění si povinností netrpí v žádné organizaci a tudíž došla trpělivost i v našem autoklubu.

za výbor autoklubu

jednatel