Zprávy

Výborová schůze a brigáda 29.9.2020

datum: 23. září 2020, 9:00

V úterý 29.9.2020 uděláme od 15. 00 hodin brigádu, dokončíme nátěry, bílení, úklid  a demontujeme přístřešek u bývalé rampy. Proto je třeba každé zdravé ruky.

Následně sedneme k pravidelné výborové schůzi.

Děkuji za účast - jednatel

Pravidelná schůze

datum: 24. srpen 2020, 13:31

V úterý 25.8.2020 pravidelná výborová schůze od 17. hodin

Brigáda ve čtvrtek

datum: 10. srpen 2020, 9:16

Ve čtvrtek 13.8.2020 od 16 hodin brigáda a poté "Posezení pod borovicí" s občerstvením.

Všichni členové jsou zváni

 

Výborová schůze

datum: 18. červenec 2020, 19:09

Výborová schůze bude v PONDĚLÍ 27.7.2020 od 17 hodin.

Na poslední chvíli - DŮLEŽITÉ

datum: 10. červen 2020, 19:04

V úterý 23.6.2020 je třeba se sejít na členské schůzi a hlasovat o důležitém kroku našeho autoklubu. Od 17. hodin.

Účast je povinná

 

Jednatel

Mimořádná schůze

datum: 31. květen 2020, 9:06

V úterý 2.6.2020 v 10.00 hodin se sejdeme na mimořádné schůzce.  Důvodem je rozhodnutí  bodu, rozpracovaném na minulé schůzi.

Protože rozhodnutí spěchá, prosím o účast .

Děkuji - jednatel

Přání

datum: 19. duben 2020, 19:12

Náš čestný člen - pan Jiří Nepraš se  dožívá krásných 93 let. Po osobní telefonické gratulaci přeji i jménem členů autoklubu hodně zdraví a ještě mnoho krásných chvil strávených mezi kamarády a s rodinou.

jednatel

výborová schůze

datum: 20. březen 2020, 21:22

26.5.2020 se sejdeme na pravidelné výborové schůzi v 17.00 hod

 

Výborová schůze

datum: 22. únor 2020, 19:13

V úterý 25.2.v 17.00 pravidelná výborová schůze.

18.1.2020 hodnotící schůze

datum: 31. prosinec 2019, 12:51

V sobotu 18.1.2020 zveme od 9.00 hodin všechny členy autoklubu na schůzi, kde zhodnotíme celoroční práci a vynaložené úsilí v roce 2019 a připravíme plán akcí a brigád  na rok 2020.

Věřím v účast všech členů

jednatel

Zakončení roku

datum: 11. prosinec 2019, 21:05

V pondělí 30.12.2019 zakončíme úspěšný rok a po výborové schůzi posedíme u občerstvením  i s  rodinnými příslušníky.

Sejdeme se na 15.00 hodinu.

Všichni členové jsou zváni s dotazy a nápady na rok 2020

 

jednatel

Výborová schůze

datum: 22. listopad 2019, 15:04

V úterý 26.11.20219 od 17. hodin pravidelná výborová schůze. Žádám o účast všech členů. Pozor na neodpracované brigády.

jednatel

V dílně dokončeno

datum: 28. říjen 2019, 8:10

Dle dohody nám firma Vladimíra Škarydy  v dílně dokončila přívod vody   a výměnu WC. Zbývá  opravit nátěry , omítku a vymalovat.

Také je ještě třeba domluvit brigádu na odvod dešťové vody.V plánovaném termínu pršelo.

jednatel

Výborová schůze

datum: 28. říjen 2019, 8:02

V úterý 29.10.2019 od 17.hodin výborová schůze.

Byla by dobrá účast všech členů !!!

 

jednatel

Brigáda

datum: 14. říjen 2019, 19:42

Asi poslední hezký týden - proto na středu 16.10.2019 od 10.00 hod svolávám brigádu / důchodci/.  Připravíme a nakoupíme potřebný materiál na odvod vody z dešťáku. Odpoledne, to již pro všechny kdo bude mít čas, bychom vše zrealizovali.

Předem děkuji za účast

 

jednatel

Brigádnické hodiny

datum: 26. září 2019, 17:20

Blíží se pomalu konec roku a ne všichni členové mají odpracované brigádnické hodiny!!!

Ostatní, většinou ve stejné sestavě, udělali kus práce. Je nově předělaná klubovna - garniže, záclony, nátěry, nábytek ... Tady bych chtěl poděkovat hlavně našim třem aktivním členkám.

Byl dokončen i odpad vedle budovy, kde nám dešťová voda tekla pod budovu a ještě potřebujeme dodělat venkovní WC a sprchu - též problém s kanalizací. Tady nám bude muset pomoct firma. Ostatní jsme zatím zvládli sami.

Do konce roku chceme ještě stihnout úpravu dílny a vnitřního WC.

Všem brigádníkům patří velký dík.

Ještě bych chtěl poděkovat panu Medovi za odstranění nedostatků  z revize elektroinstalace včetně hromosvodu.

 

jednatel

Zájezd se opět vydařil

datum: 26. září 2019, 17:11

Trasu zájezdu si  rozhodli členové autoklubu.

Již pátý rok zajišťuji zájezd  autoklubu Dobronín.

Jedná se o časové  zajištění  jednotlivých  plánovaných návštěv  a průvodců, přesuny  / mnoho objížděk/  a   občerstvení.

Dle názorů 25 zúčastněných se nám podařil i pátý zájezd v řadě a to díky  počasí a hlavně profesionálnímu řidiči panu Švehlovi   z dopravní společnosti  TREDOS , se kterou většinou jezdíme.

Musíme poděkovat kamarádovi Lubošovii Žilkovi, bývalému  Dobroníňákovi /dnes  žijícímu v Jaroměři/,  že nám pomohl zvládnout objížďky.

První zastávkou byla návštěva  muzea veteránů v Radovesnici II.

Neskutečná sbírka 260 motocyklů, 83 traktorů, nákladních vozů, stabiláků, vestaveb  dílen a ostatních historických strojů, zařízení , nářadí a neskutečného depozitního skladu. Podrobné informace nám podal sám zakladatel muzea ing. Vokál.

Asi po dvou hodinách následoval přesun do pevnosti Josefov. Zde navštívila větší skupina účastníků vojenské muzeum  Miroslava  Frosta a následně muzeum Waldemara Matušky.

Málo známé  informace ohledně historie pevnosti i Matuškova muzea jsme se dozvěděli od průvodců.

Stálým a očekávaným bodem každého zájezdu je občerstvení, kterého se nám tentokrát  dostalo v pevnostní restauraci Beseda. Opět velká spokojenost.

Následoval přesun do muzea motocyklů a hraček v Šestajovicích,

kam jsme se díky Lubošově znalosti /objížďky/ dostali včas.

Tady si  zavzpomínaly  hlavně  naše  ženy. Panenky, kočárky a další hračky ze šedesátých , tedy našich let.

Všem zúčastněným bych chtěl poděkovat  za dochvilnost .

Jsem rád, že účastníci byli s průběhem a jeho náplní spokojeni a je mi to odměnou za práci spojenou s přípravou zájezdu.

 

Jednatel a vedoucí zájezdu

Milan Skořepa

 

Výborová schůze

datum: 15. září 2019, 12:43

V úterý 17.září schůze již od 17.00 hodin. Příprava zájezdu .

Účast nutná

Zájezd

datum: 24. červen 2019, 22:38

Na sobotu 21.září připravuji zájezd autoklubu do Radovesnice II, historického pevnostního města Josefov a  motomuzea Šestajovice.

Plánovaný odjezd v 7.30 od komína.

Pro nečleny je cena 150,- Kč a možnost přihlášení na 604 243 629

 

těší se jednatel

Mimořádná schůze

datum: 24. červen 2019, 22:31

V úterý 20.8.2019 se koná od 17.00 hodin mimořádná výborová schůze .

Účast nutná - rozvrh a příprava pohádkového lesa a dokončení práce v klubovně.

Brigáda

datum: 24. červen 2019, 22:29

V pátek 12.7.2019  bude brigáda od 16.00 hodin na areálu autoklubu

Změna výborové schůze

datum: 20. červen 2019, 6:51

Sejdeme se již v pondělí 24.6.2019 od 18 hodin.

Za Vaší účast předem děkuji

jednatel

Pravidelná výborová schůze

datum: 22. květen 2019, 17:52

V úterý 28.5.2019 od 18.00 hod výborová schůze.

Příprava dětského dne a další připravované akce.

Brigáda

datum: 27. duben 2019, 9:38

V pátek 26.4.2019 přišlo na brigádu osm členů a večer na opékání špekačků dokonce čtrnáct.

Děkuji za účast

jednatel

Dětský den pro MŠ Dobronín

datum: 27. duben 2019, 9:28

V pátek 31.5.2019 se sejdeme v 8.30 na přípravě dětského dne na návesním hřišti a od 9.30 hodin proběhne tradiční program psovodů, policie ČR a SDH Dobronín. /spolupořadatel akce je obec Dobronín/.

Rej čarodějnic

datum: 23. duben 2019, 20:44

V úterý 30.4.2019 proběhne tradiční REJ čarodějnic mateřské školky

Dobronín v areálu autoklubu.

Zveme i rodiče dětí.

jednatel

Tradiční posezení přátel autoklubu Dobronín

datum: 23. duben 2019, 20:41

V pátek 26.4.2019 se sejdeme v 17 hodin na brigádě a následně posedíme s kamarády na tradičních čarodkách.

Zveme členy i ostatní pozvané hosty.

jednatel

Poděkování

datum: 15. duben 2019, 20:57

Děkuji za účast na poslední brigádě.

Udělali jsme víc práce, než bylo plánováno. Děkuji

jednatel

Výborovka 23.4.2019

Brigáda

datum: 9. duben 2019, 15:01

Ve čtvrtek 11.dubna od 15.hodin brigáda. Děkuji za účast a prosím o účast na výborovce 23.4. od 18. hodin. Důležité.

Výborová schůze

datum: 14. únor 2019, 18:10

Mimořádná výborová schůze v úterý 23.4.2019 od 18.00 hodin.

Nutná!

 

Děkuji -  jednatel

Členská základna 2019

datum: 7. leden 2019, 14:10

Členská základna našeho autoklubu má 16 členů s věkovým průměrem 63 let a většina se  sešla v pátek 28.12. k posezení  a zhodnocení úspěchů i neúspěchů a ukončení roku 2018.

Chtěl bych poděkovat za odvedenou práci  a s přáním zdraví a chuti do práce v letošním roce 2019 vše nej .

 

                                                                                  jednatel