Kalendář

Plánované události:
...prozatím nejsou naplánované žádné akce...

 
Proběhlé události:
18. srpen 2018 »  Akce
V sobotu 18.8.2018 jízda nepravidelnosti
11. srpen 2018 »  Zájezd do Bystřice nad Pernštejnem
Plánovaný zájezd je zrušen. Náhradní termín i trasa bude upřesněna na příští veřejné výborové schůzi.
31. květen 2018 »  Dětský den
Vrcholí příprava na tradiční dětský den, který připravujeme spolu s SDH Dobronín, obcí Dobronín a policií ČR. Plánujeme na 31.5.2018 a věříme, že nám vyjde počasí a akce se uskuteční. Sejdeme se na návesním hřišti v 8.00 hodin
29. květen 2018 »  Výborový schůze
V úterý se sejdeme na brigádě v 17.hod. Poté od 18.00 schůze s přípravou dětského dne.
27. duben 2018 »  Rej čarodějnic
Na pátek - 27.4.2018 chystáme každoroční pravidelný "Rej čarodějnic" pro děti z MŠ Dobronín. V našem areálu bude opět vůně opékaných špekáčků a následný program zakončený odletem čarodějnic. Večer pak každoroční májové posezení a občerstvení.
12. duben 2018 »  Akce autoklubu na rok 2018
Členové autoklubu zahájili plánované akce na rok 2018 s komunitní školou a OÚ Dobronín zajištěním spolupořadatelství a občerstvením na každoroční akci "Velikonoční dílničky"
19. prosinec 2017 »  Pravidelné členské schůze
budou každé poslední úterý v měsíci od 18.oo hodin
19. prosinec 2017 »  Nový výbor zvolen
Jednohlasně zvolený nový výbor se sejde 2.1.2018 v 17. oo hodin. Budeme připravovat a doplňovat plán akcí na rok 2018 a slibujeme větší informovanost
26. srpen 2017 »  POHÁDKOVÝ LES
V sobotu 26.srpna 2017 se chystáme spolu s komunitní školou / hlavní pořadatel/ na další ročník Pohádkového lesa. Pokud vyjde počasí, tak věříme, že loňská návštěva téměř 300 dětí bude překonána. Zveme nejenom děti, ale i doprovod !!!
7. červen 2017 »  INFORMACE -viz zprávy
13. září 2016 »  Zájezd
V sobotu 24.září 2016 pořádáme zájezd do Veteranareny v Olomouci a návštěvu vojenského letiště Vyškov. Odjezd v 7.00 hodin od komína u skláren a předpokládaný návrat do 20.00 hodin. Ještě máme asi deset volných míst. Pro nečleny doprava pouhých 200,- Kč.
29. srpen 2016 »  Akce a pomoc členů autoklubu
Slovem osm členů autoklubu pomohlo při třetím ročníku Pohádkového lesa 2016. Účast opět velká a tvrdé nasazení ve velice horkém počasí. Dík patří paní Sedláčkové, manželům Lichtenbergovým a Buryškovým, panu Sehnalovi a Pípovi a jednateli Skořepovi.