Z historie organizovaného motorismu v Dobroníně

V roce 1961 byla obnovena činnost organizace Svazarmu také v Dobroníně. 14 nadšenců motorismu dalo pevný základ úspěšné činnosti fungující dodnes. Hlavním cílem zakládajících bylo vybudování svépomocné dílny se základním vybavením. V roce 1963 postavili malou dílnu, která se později velmi osvědčila a byla využívána v počátcích rozvíjejícího se motorismu. Velkým přínosem pro začínající motoristy byla nejenom pomoc při opravách a údržbě, ale hlavně organizovaní školení řidičů. Brigádami a pořádáním různých kulturních akcí se podíleli na rozvoji obce.

Prostory garáží u silnice na Střítež však již nevyhovovaly a velkou aktivitou členů se podařilo získat budovu bývalé jídelny a možná i tímto rozšířit řady na 60 členů. Stovky brigádnických hodin dali areálu dnešní podobu. Pyšníme se velkou svépomocnou dílnou, mycí rampou, parkovištěm, a velkou klubovnou kde se pravidelně scházíme. Další dílna je v pronájmu a slouží přes celý týden jako odborný autoservis.

Když v roce 1990 zaniká organizace Svazarmu, pokračujeme dále, avšak pod hlavičkou Autoklub  Dobronín.  V roce 2010 pořádáme další  tradiční ples – již 43.ročník.

Skupina vlastníků  starých vozidel založila v rámci Autoklubu AČR v roce 1990 Veteranklub a kromě práce na opravách a renovaci svých „miláčků“ se pravidelně zúčastňuje a umísťuje na předních místech v soutěžích veteránů i na výstavách.

Díky nezájmu postupně končíme s organizováním plesů, burz a dokonce končíme i s pořádáním jedné z největších motoristických akcí na Vysočině: " Dobronínským  kosočtvercem".

V současné době je velice těžké podchytit mládež na zapojení do práce a akcí. Členská základna stárne, proto musíme vynaložit veškeré usilí na získání mladých dobronínských členů.

 

Se souhlasem výboru autoklubu
   jednatel