Z historie autoklubu Dobronín

V roce 1961 byla obnovena činnost organizace Svazarmu také v Dobroníně. A zakládajících 14 nadšenců motorismu dává pevný základ úspěšné činnosti fungující dodnes. I když v jiné podobě.

Hlavním cílem zakládajících bylo vybudování svépomocné dílny se základním vybavením. V roce 1963 postavili malou dílnu, která se později velmi osvědčila a byla využívána v počátcích rozvíjejícího se motorismu. Přínosem pro začínající motoristy byla nejenom pomoc při opravách a údržbě strojů, ale i organizovaní školení řidičů.

Prostory garáží u silnice na Střítež však již nevyhovovaly a velkou aktivitou členů se podařilo zdarma  získat od skláren budovu bývalé jídelny a možná i tímto rozšířit řady na 60 členů. Stovky brigádnických hodin a areál dostává dnešní podobu. Klubovnu pronajímáme k rodinným oslavám a užíváme ke schůzím a velkou  dílnu jslme také pronajali a  v týdnu funguje  jako odborný soukromý autoservis.

Když v roce 1990 zaniká  Svazarm, pokračujeme dál pod názvem Autoklub  Dobronín.  V roce 2012 pořádáme další  z tradičních  plesů – již 45.ročník.

Díky nezájmu ale s organizováním plesů, burz a dokonce i s pořádáním jedné z největších motoristických akcí na Vysočině: " Dobronínským  kosočtvercem"  -  končíme.

V současné době je velice těžké podchytit mládež na zapojení do členství. Základna stárne a dnes čítá 16 členů s věkovým průměrem 63 let.

Ale nadšení této party  je zřetelné  hlavně v pořádání akcí pro děti. Spolu s SDH a obcí Dobronín je to  dětský den a  slet čarodějnic.  Aktivně se také zapojujeme do akcí pořádaných komunitní školou a obcí Dobronín.

V současné době jsme nabídli pomoc městu Polná s pořádáním motoristických akcí.

Každoročně  pořádáme  pro členy i nečleny zájezd autoklubu, kde využíváme část z finanční dotace od obce. Pořádáme posezení s ing. Michale Krajňákem na téma  - silniční provoz a jeho bezpečnost a novinky.

Dnes již můžeme jenom vzpomínat na dřívější úspěchy našich členů - střelců z malorážky, v  bikrosu nebo cyklotrialu.

 

Se souhlasem výboru autoklubu
   jednatel